3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. 

Tel: 46/360-125 - Fax: 46/562-239 

 OM: 203060 - info@szemere.sulinet.hu

Egyéb működés

Egyéb működés (5)

2018. szeptember 16., vasárnap 20:01

A 2018-19-es tanév eseményei

Írta:
Készült a 2018/2019. tanév rendjéről szóló 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet, valamint a nevelőtestület, a diákönkormányzat és a szakszervezet javaslata alapján.
S.sz. A tanév eseményei Időpont Megjegyzés
1. Alakuló nevelőtestületi értekezlet 2018. augusztus 23. 9.00 8.00-tól
2. Írásbeli és szóbeli javító/osztályozó vizsgák 2018. augusztus 27 - 89. 8.00-tól
3. Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet 2018. augusztus 31. 8.00-tól
4. Beköltözés a kollégiumba 2018. augusztus 31-szeptember 2. Felelős: koll. vez.
5. Első tanítási nap, tanévnyitó ünnepség 2018. szeptember 3. (hétfő) Felelős: igazgató, B.H.H.
6. Tanmenetek leadása az munkaközösségvezetőknek 2018. szeptember 10. (hétfő) Felelősök: pedagógusok
7. Újoncbajnokság 2018. szeptember 7. (péntek) Felelősök: Soós Istvánné
8. Erasmus+ pályázat : a milánói csoport útja 2018. szeptember 23- október 14. Felelős: szakk. ig. h 
9. Szülői értekezlet a 9. évf. részére 2018. szeptember 13. (csüt.)16.00 Felelős: nev-okt. ig. h.; of. mkv.
10. Tanmenetek leadása az ig. h-nak, gyak. okt. vez. -nek 2018. szeptember 14.  Felelősök: munkaközösség vez.
11. Szülői értekezlet a 10-11-12. évf. részére 2018. szeptember 18. (kedd.)16.00 Felelős: nev-okt. ig. h.
12. Őszi nevelési értekezlet (Téma: 9. évfolyam) 2018. szeptember 25. (kedd).) Felelős:  nev-okt ig. h.; 
13. A  Zene Világnapja, (október 1) 2018. október 01 Felelős: Bánvölgyiné H. H.
14. Bemeneti mérések 9. évf. (magyar, matematika, id. nyelv) 2018. szeptember  28-ig Felelősök: munkaközösségvezetők
15. Statisztika, tanügyi dokumentumok 2018. október 1. Felelős: tanügyig. h., 
16. Szakközépiskolai felzárkóztató foglalkozások beindítása 2018. októbertől Felelősök: munkaközösségek
17. A táncosok bemutatója az idősek Hónapja rendezvényen 2018. október Felelősök. szaktanárok
18. Aradi vértanúk napja (videó vagy kiállítás) 2018. október. 5. (péntek) Felelős: Csörnök Szilárd
19. Erasmus+ pályázat, a bécsi csoport 2018. október 20- november 10. Felelős: szakképzési ig. h.
20. Picuravató a kollégiumban 2018. október 11. Felelős: koll. vez.
21. Megemlékezés október 23-ról 2018. október 19. (péntek) Felelős : Kocsányné, Bánvölgyiné Tolnainé
22. Bedolgozandó tanítás nélküli munkanap 2018.október 22.  
23. Nemzeti ünnep 2018. október 23. (kedd) tanítási szünet
24. Őszi szünet  2018. október 27 - november 4. Utolsó tanítási nap: október 26.
Első tanítási nap november 5.
25. Őszi szülői fogadónap  2018. november 6. (kedd) 16.00 Felelős: nev-okt. ig. h.
26. Művészeti képzésben résztvevő tanulók alkotói kiállítása 2018. november Felelős: művészeti munkaközösség
27. Pályaválasztási kiállítás  2018. november 14-15. Felelős: szak. ig. h., gyak. okt. vez.
28. Szalagavató ünnepség 2018. november 16 Kovácsné R.ZS, Orosz Gyné, Pinczés E, B.H. H
29. Iskolai  nyílt nap (miskolciaknak)
Iskolainyílt nap (szakközépiskola)
2018. november 20.
2018.november 21.             
Felelősök: Szakmai mk.
 Szepesi Zsolt, Veres János
30. Tanítás nélküli munkanap: Pályaorientációs nap 2018. december 13. Felelős: igazgató
31. Tanulók osztályozó vizsgára terjesztése  2018. december 17. (hétfő) Felelős: nev-okt. ig. h.
32. Iskolai énekkar karácsonyi koncertje 2018. december 18. Felelős: Bánvölgyiné H. H.
33. Kollégiumi karácsony 2018.december 21. Felelős: kollégiumvezető
34. Az iskola karácsonyi műsor.
Utolsó tanítási nap a téli szünet előtt (szakgimnázium)
2018. december 21. Felelős:  Bánvölgyiné Hortobágyi Hajnalka
35. Téli szünet 2018. december 22 -  január 2. Út. tan. nap dec. 21. p;
Első  2019. jan. 9. (Hétfő)
36. Tanítás nélküli munkanap (érettségi  és szakmai vizsga tételeinek összeállítása) 2019. január 3-4. Felelősök: munkaközösség vez.;
szaktanárok
37. A tanulók fizikai állapotának felmérése 2019. január 9. - 2019. április 26. Felelősök: Testnevelők
38. Önarckép - kiállítás az iskolában 2019. január Felelősök: művésztanárok
39. Nyílt nap (szakgimnázium és szakközépiskola) 2019. január 16. Felelős: szakképzési ig. h.
40. Osztályozó vizsgák 2019. január 21 - 24. Felelős: nev-okt. ig. h.
41. Félévi osztályozó értekezlet, az I. félév vége. (t. dok) 2019. január 25. Felelős: igazgató
42. Magyar Kultúra Napja (iskolarádió vagy kiállítás) 2019. január 22. Felelős: Papp F
43. A tanulók, ill. szülők értesítése az első félév eredményeiről 2019. február 1. Felelős: nev-okt. ig. h.
44. Nevelőtestületi értekezlet (az I. félév értékelése)  2019. február 5. (kedd) Felelős: nev-okt. ig. h.
45. Szülői értekezlet  2019. február 6. (szerda) Felelős: nevelési-oktatási ig.h.
46. Tanítás nélküli munkanap:
(csak szakgimnáziumnak: érettségi  és szakmai vizsga tételeinek összeállítása)
2019. február 8.. Felelősök: munkaközösség vez.;
szaktanárok
47. Megemlékezés a komm. dikt. áldozatairól (iskolarádió) 2019. február 25. (febr. 25.)  Felelős:  Tóth Péterné
48. Pénzügyi vállakozási témahét 2019. február 25-2019. március 1. dr. Uglyai György
49. Képesség- és készségmérés  rendészet [ sport ágazatra felvételizőknek  rendészet: 2019. március 4.
(pótnap: március 7.)
sport: 2019. március 5.(pótnap: március 11.)
Felelős: szakképzési ig. h.
50. Tavaszi nevelési értekezlet ( téma: 9. évfolyam) Pótnap 2019. március 7. Felelős: igazgató
51. Iskolai megemlékezés március 15-éről 2019. március 14. Felelős: Fekete Zoltán, Pinczés E, B.H.H
52. Nemzeti ünnep 2019. március 15. Munkaszüneti nap
53. Szülői fogadóóra 2019. március 21. (csütörtök) Felelős: nevelési-oktatási ig.h.
54. Tanítás nélküli munkanap: Diákönkormányzati nap   2019. március 25. Felelős: Szűcs Rajmund
55. Végzős tanulók osztályozó vizsgára terjesztése 2019. március 29. (péntek) Felelős: nevelési ig. h.
56. A holokauszt áldozatainak emléknapja (iskolarádió vagy kiállítás) 2019. április 12.  péntek (ápr. 16.) Felelős: Juhász Nagyné Takács Mária
57. Tanítás nélküli munkanap:  tételek aktualizálása, véglegesítése 2019. április 15-16-17. Felelősök: m.k.vez.; szaktanárok
58. Tavaszi szünet 2019. április 19 - 2019.április 23. u. n.: április 12.; e. n.: ápr. 24. 
59. Kollégiumi ballagás 2019. április 25. Felelős: Koll. vezető
60. Felvételi kiértesítések 2019. április 23. (kedd) Felelős: igazgató
61. Végzős tanulók osztályozó vizsgája 2019. április 24 - 29. Felelős: nevelési ig. h.
62. Szakmák éjszakája 2019. április 12. (péntek) Felelősök: szak. ig. h. gyak. okt. v.
63. Föld Napja vetélkedő 2019. április  Felelős: reál mk.
64. Végzősök év végi osztályozó értekezlete 2019. ápriiis 30. (kedd) Felelős: nevelési-oktatási ig.h.
65. Szerenád 2019. április 29.  Felelős: igazgató
66. Valcolás 2019. április 29. (hétfő) Felelős: gyak. okt. vez
67. Végzősök utolsó tanítási napja, tanügyi dok. dátuma 2019. május 2. (csütörtök) Felelős: igazgató
68. Ballagás  2019. május 3. (péntek) Felelős: Kovácsné R.ZS, Orosz Gyné, Pinczés E, B.H. H 
69. Írásbeli érettségi vizsgák (délutános tanítás röv. órákkal) 2019. május 3 - május 25. Felelős: nevelési-oktatási ig. h.
70. Madarak és fák napja fotókiállítás 2019. ,május 10. Felelős: reál mk.
71. Renkívüli felvételi eljárás (ha szükséges) 2019. május 6-17. Felelős: igazgató
72. Szakmai írásbeli vizsga 2019. május 13 - 22. Felelős: szakképzési. ig. h.
73. Nem végzős tanulók osztályozó vizsgára terjesztése 2019. május 17. Felelős: nev-okt. ig. h.
74. Fotókiállítás a végzősök munkáiból 2019 május Felelős: művészeti mk.
75. Szemere Táncest / Összművészeti bemutató a Miskolci Nemzeti Színházban 2019. május Felelősök: szaktanárok
76. Országos kompetenciamérés 10. évfolyamonon 2019. május 29. (szerda) Felelős: tanügyi ig. h.
77. 9. év. kimeneti mérés: magyar, matematika, idegen nyelv 2019. május vége-június eleje Felelősök: munkaközösségek
78. Nemzeti Összeatartozás Napja (rádiós műsor) 2019. június 4. (hétfő) Felelős: Szűcs Rajmund
79. Nem végzős tanulók osztályozó vizsgája 2019. június11 - 14. Felelős: nev-okt. ig. h.
80. Nem végzősök osztályozó értekezlete 2019. június 14. (péntek) Felelős: igazgató
81. Az II. félév vége (tanügyi dokumentumok dátuma) 2019. június 14. péntek Felelős: tanügyigazgatási ig. h.
82. Nem végzős tanulók utolsó tanítási napja 2019. június 14.  
83. Összefüggő szakmai gyakorlat kezdete 2019. június 17. Felelős: gyak. okt. vez
84. Beiratkozás 9. évfolyamra 2019. június 20-21. Felelős: tanügyi ig. h.
85. Bizonyítványosztás 2019. június 21. (péntek) Felelős: nev-okt. ig. h.
86. Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet 2019. június 28. (péntek) Felelős: igazgató
87. Beiratkozás az érettségi utáni szakképzésre  2019. július 1. Felelős: szakképzési ig. h.
88. Nevelőtestületi alakuló értekezlet 2019. augusztus 22. 8.00 Felelős: igazgató
89. Javítóvizsgák (külön beosztás szerint) 2019. augusztus 26-27. Felelős: nev-okt. ig. h.
       
  Tantárgyak Májusi írásbeli érettségi vizsgák Szóbeli érettségi vizsgák
  Magyar nyelv és irodalom 2019. május 6. 8.00 2019. június 17-28.
  Matematika 2019. május 7. 8.00
  Történelem 2019. május 8. 8.00
  Angol  2019. május 9. 8.00
  Német 2019. május 10. 8.00
  Biológia 2019. május 14. 8.00
  Ágazati és ágazaton kívüli szakmai vizsgatárgy 2019. május 15. 8.00
  Informatika 2019. május 16. 8.00
  Földrajz 2019. május 17. 14.00
Miskolc, 2018. szeptember 1.    
2017. január 28., szombat 12:02

Elérhetőség

Írta:

Miskolci Szakképzési Centrum
Szemere Bertalan Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

3529 Miskolc, Ifjúság útja 16-20.

Telefon: 46/360-125   Fax: 46/562-239

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

OM: 203060

 

Szabó András  igazgató 46/365-912  
Baráti Tibor tanügyigazgatási igazgatóhelyettes 204. mellék  
Fodorné Tarnai Katalin szakképzési igazgatóhelyettes 205. mellék  
Gulyás József nevelési-oktatási igazgatóhelyettes 203. mellék  
Dr. Szabóné Tóth Monika gyakorlati oktatásvezető 236. mellék  
Baráti Tibor kollégiumvezető 208. mellék  

 

 

Nyitvatartási idő:

Hétfő:  7-19 óráig
Kedd:  7-21 óráig
Szerda: 7-19 óráig
Csütörtök: 7-21 óráig
Péntek: 7-15 óráig
Szombat:   7-15 óráig

 

 

 

 

 

 

 

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő: 10-12 óráig
Kedd:   13-15 óráig
Szerda: 10-12 óráig
Csütörtök:  13-15 óráig
Péntek: nincs ügyfélfogadás

 

 

 

 

 

 

 

FONTOS TELEFONSZÁMOK ITT érhetők el!

A TANÁRIKAR ITT található!

 

Eljutni hozzánk így lehet:

 • A Tiszai Pályaudvarról 31-es busszal (alulról lépcsőn [1] a fõbejáraton, illetve felülről az autóbejáraton [5] , vagy a kollégiumi bejáraton [4] keresztül).
 • A Népkerttől 1 megállóra a 35, 38-as busszal (hátsó kiskapun [3] keresztül).
 • A Népkerttõl 2 megállóra a 35-ös busszal (felülrõl az autóbejáraton [5] vagy a kollégiumi bejáraton [4] keresztül).
 • Személygépkocsival alulról [2], itt a parkolás lehet probléma, mivel itt csak néhány parkolóhely áll rendelkezésre, és az őrzésük sincs megoldva.
 • Személygépkocsival felülrõl [5], a parkolás frekventált helyen történhet, csak az odajutás okozhat problémát.

2016. október 20., csütörtök 16:06

Az iskolapszichológus szerepe az iskolában

Írta:

Az iskolapszichológus munkájának alapvető célja, hogy szaktudásával az iskola nevelő - oktató munkáját támogassa, hatékonyságát növelje. Feladatai közé tartozik, hogy segítse a tanulók személyiségének optimális fejlődését és munkájával a pszichés problémák kialakulását megelőzze.

Az iskolapszichológus tevékenységével egyfajta „híd” szerepet tölt be a gyermek – szülő – pedagógus hármasának együttműködésben.

 

Iskolapszichológusi feladatok:

 

 • egyéni tanácsadás diákoknak, segítve őket lelki egészségük fenntartásában;

 

 • csoportos foglalkozások vezetése a tanórák keretein belül – vagy önkéntes csoportoknak azon kívül is – a lelki egészségvédelem, az önismeret, a szociális képességek fejlesztése stb. céljából;

 

 • egyéni konzultáció szülőknek és pedagógusoknak, hogy az érintett diák problematikáját körüljárva együtt válasszuk ki a legjobb megoldási lehetőségeket;

 

 • egyéni, csoportos, vagy osztályszintű felmérések végzése (pl. tanulási, magatartási) a probléma gyökereinek és a fejlesztés lehetséges útjainak feltárása érdekében;

 

 • amennyiben a felmerülő probléma az iskolapszichológusi munkakör határait túllépi, úgy segít a megfelelő intézményekkel (nevelési tanácsadó, gyermekpszichiátriai szakrendelés) való kapcsolatfelvételben.

 

Milyen problémákkal fordulhatnak a diákok az iskolapszichológushoz?

 • érzelmi problémák (krízishelyzetek, szorongás, lehangoltság, hangulatingadozás)
 • viselkedési zavarok
 • beilleszkedési zavarok
 • családi problémák
 • tanulási, koncentrációs gondok
 • pályaválasztási, életvezetési tanácsadás

 

Milyen problémákkal fordulhatnak a szülők az iskolapszichológushoz?

 • egyéni konzultációs lehetőség szülővel és diákkal
 • iskolai teljesítményszorongás
 • hirtelen viselkedésromlás
 • igazolatlan hiányzások
 • motivációhiány
 • pályaorientáció
 • szülő-gyermek, tanár-diák konfliktusok megoldásának támogatása

 

Az iskolapszichológus munkaköri kötelezettségeit a Pszichológusok Szakmai Etikai Kódexének /SZEK/ szellemében teljesíti.

A pszichológust titoktartás kötelezi mindazon információkra vonatkozóan, amelyeket kliensétől, illetőleg klienséről szerez.

 

Elérhetőség:

Virágné Kiss Éva

Telefonszám: Az iskola titkárságán elérhető.

E - mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Hétfő: 07.30. – 13.00.  MSZC Szemere Bertalan Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

Kedd:  07.30  - 13.00.   MSZC Szemere Bertalan Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma     

 

 

 

 

ELÉRHETŐSÉGEK

OM: 203060

Miskolci Szakképzési Centrum
Szemere Bertalan Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma

Címünk: 3529 Miskolc, Ifjúság utca 16-20.

Központi számunk: 46/360-125

Titkárság: 46/365-912

Fax: 46/562-239

E-mail: info@szemere.sulinet.hu

 

 

Design by: www.diablodesign.eu