3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. 

Tel: 46/360-125 - Fax: 46/562-239 

 OM: 203060 - info@szemere.sulinet.hu

Készült a 2017/2018. évi tanév rendjéről szóló 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet, valamint a nevelőtestület, a diákönkormányzat és a szakszervezet javaslata alapján.
S.sz. A tanév eseményei Időpont Megjegyzés
1. Alakuló nevelőtestületi értekezlet 2017. augusztus 24. 8.00-tól
2. Írásbeli és szóbeli javító/osztályozó vizsgák 2017. augusztus 28 - 29. 8.00-tól
3. Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet 2017. augusztus 31. 8.00-tól
4. Beköltözés a kollégiumba 2017. augusztus 28-31. Felelős: koll. vez.
5. Első tanítási nap, tanévnyitó ünnepség 2017. szeptember 1. (péntek) Felelős: igazgató
6. Tanmenetek leadása az munkaközösségvezetőknek 2017. szeptember 8. (péntek) Felelősök: pedagógusok
7.  Újoncbajnokság 2017. szeptember 8. (péntek) Felelősök: Testnevelők
8. Erasmus+ pályázat : az bécsi csoport útja 2017. szeptember 24 - október 14. Felelős: szakképzési ig. h.; Vighné M. G.; Lukácsné S. E. 
9. Szülői értekezlet a 9. évf. részére 2017. szeptember 14. (csütörtök)16.00 Felelős: nev-okt. ig. h.; of. mkv.
10. Tanmenetek leadása az ig. h-nak, gyak. okt. vez. -nek 2017. szeptember 15.  Felelősök: munkaközösség vez.
11. Szülői értekezlet a 10-11-12. évf. részére 2017. szeptember 21. (csüt.)16.00 Felelős: nev-okt. ig. h.
12. Őszi nevelési értekezlet (Téma: szakmai  vizsga) 2017. szeptember 28. (csüt.) Felelős: igazgató
13. A  Zene Világnapja, (október 1) 2017. szept. 29. Felelős: Bánvölgyiné H. H.
14. Bemeneti mérések 9. évf. (magyar, matematika, id. nyelv) 2017. szeptember  29-ig Felelősök: munkaközösségvezetők
15. Statisztika, tanügyi dokumentumok 2017. október 2. Felelős: tanügyig. h., 
16. Szakközépiskolai felzárkóztató foglalkozások beindítása 2017. októbertől Felelősök: munkaközösségek
17. A táncoksok bemutatója az idősek Hónapja rendezvényen 2017. október Felelősök. szaktanárok
18. Aradi vértanúk napja (iskolarádió, vagy kiállítás) 2017. október. 6. (péntek) Felelős: Csörnök Szilárd
19. Erasmus+ pályázat, a milánói csoport 2017. október 8 - 29. Felelős: szakképzési ig. h. Szűcs R.; Rembeczkiné  B.V.
20. Picuravató a kollégiumban 2017. október 12. Felelős: koll. vez.
21. Megemlékezés október 23-ról 2017. október 20. (péntek) Felelős : Pinczés Erika, Orosz Györgyné
22. Nemzeti ünnep 2017. október 23. (hétfő) tanítási szünet
23. Őszi szünet  2017. október 30 - november 3. Utolsó tanítási nap: október 27.
Első tanítási nap november 6.
24. Őszi szülői fogadónap  2017. november 9. (csütörtök) 16.00 Felelős: nev-okt. ig. h.
25. Pályaválasztási kiállítás  2017. november 14-15. Felelős: szakképzési ig. h., gyak. okt. vez.
26. Európai Szakképzési Hét 2017. november 20-24. Felelősök: Szakmai munkaközösségek
27. Szalagavató ünnepség 2017. nov. 24. (vagy 2018. jan. 12.) Felelős: Bánvölgyiné H. H
Kocsányné G. A.
28. Nyílt nap (szakgimnázium, rendészet) 2017. november 24. Felelős: szakképzési ig. h.
29. Nyílt nap (szakgimnázium rendészet kivételével) 2017. november 28. Felelős: szakképzési ig. h.
30. Nyílt nap (szakközépiskola) 2017. november 29. Felelős: szakképzési ig. h.
31. Közlekedési ismeretek isk. verseny 2017. december 1.  Felelős: Somogyi Viktor, mkv.
32. Tanítás nélküli munkanap: Pályaorientációs nap 2017. december 14. Felelős: igazgató
33. Tanulók osztályozó vizsgára terjesztése (az osztályozáshoz elegendő érdemjegyet nem szerzett tanulók) 2017. december 15. (péntek) Felelős: nev-okt. ig. h.
34. Iskolai énekkar karácsonyi koncertje 2017. december 19. Felelős: Bánvölgyiné Hortobágyi Hajnalka
35. Kollégiumi karácsony 2017.december 21. Felelős: kollégiumvezető
36. Az iskola karácsonyi műsor.
Utolsó tanítási nap a téli szünet előtt (szakgimnázium)
2017. december 21. Felelős:  Bánvölgyiné Hortobágyi Hajnalka
37. Tanítás nélküli munkanap (csak szakgimnázium): érettségi  és szakmai vizsga tételeinek aktualizálása.
Utolsó tanítási nap a téli szünet előtt (szakközépiskola)
2018. december 22. Felelős:  igazgató
38. Téli szünet 2017. december 27 -  január 2. Utolsó tan. nap dec. 22. péntek
Első tan. n. 2018. jan. 3. szerda
39. A tanulók fizikai állapotának felmérése 2018. január 9. - 2018. április 27. Felelősök: Testnevelők
40. Osztályozó vizsgák 2018. január 22 - 25. Felelős: nev-okt. ig. h.
41. Félévi osztályozó értekezlet, az I. félév vége (tanügyi dokumentumok dátuma) 2018. január 26. Felelős: igazgató
42. Magyar Kultúra Napja (iskolarádió vagy kiállítás) 2018. január 22. Felelős: Fekete Zoltán, Papp Ferenc
43. A tanulók, ill. a kiskorú tanulók szüleinek értesítése az első félévben elért tanulmányi eredményekről 2018. február 2. Felelős: nev-okt. ig. h.
44. Nevelőtestületi értekezlet (az I. félév értékelése)  2018. február 8. Felelős: nev-okt. ig. h.
45. Szülői értekezlet  2018. február 8. (csütörtök) Felelős: nevelési-oktatási ig.h.
46. Tanítás nélküli munkanap:
érettségi  és szakmai vizsga tételeinek aktualizálása
2018. február 15-16. Felelősök: munkaközösség vez.;
szaktanárok
47. Megemlékezés a kommunista diktatúrák áldozatainak emlékéről (iskolarádióvagy kiállítás) 2018. február 23. (febr. 25.)  Felelős: Tóth Péterné, Juhász Nagyné Takács M
48. Képesség- és készségmérés  rendészet [ sport ágazatra felvételizőknek  2018. február 26. [ 27.
(pótnap: március 5. [ 6.)
Felelős: szakképzési ig. h.
49. Tavaszi nevelési értekezlet 2017. március 1. Felelős: igazgató
50. Bedolgozós munkanap március 16-a (péntek) helyett 2018. március 10. (szombat)  
51. Iskolai megemlékezés március 15-éről 2018. március 14. Felelős: Tolnainé B. I.; Kovácsné R. Zs.
52. Nemzeti ünnep 2018. március 15. Munkaszüneti nap
53. Szülői fogadóóra 2018. március 22. Felelős: nevelési-oktatási ig.h.
54. Tanítás nélküli munkanap: Diákönkormányzati nap   2018. március 26. Felelős: Szűcs Rajmund
55. Végzős tanulók osztályozó vizsgára terjesztése 2018. március 27. Felelős: nevelési ig. h.
56. Tavaszi szünet 2018. március 29-április 3. utolsó tan. nap: március 28. (szerda)
első tan. nap: április 4. szerda
57. Tanítás nélküli munkanap:
érettségi  és szakmai vizsga tételeinek aktualizálása
2018. április 4 - 5 - 6. Felelősök: munkaköz.vez, szaktanárok
58. A holokauszt áldozatainak emléknapja (iskolarádió vagy kiállítás) 2018. április 16.  hétfő) Felelős: Tóth Péterné, Juhász Nagyné Takács M.
59. Bedolgozós munkanap április 30. (hétfő) helyett 2018. április 21. (szombat)  
60. Kollégiumi ballagás 2018. április 24. Felelős: Koll. vezető
61. Felvételi kiértesítések 2018. április 27. (péntek) Felelős: igazgató
62. Végzős tanulók osztályozó vizsgája 2018. április 25 - 27. Felelős: nevelési ig. h.
63. Szakmák éjszakája 2018. április 27. (péntek) Felelősök: szakmai ig. h. gyak. okt. vez.
64. Tánc Világnapja 2018. április 29. (április 30.) Felelősök: tánctanárok
65. Végzősök év végi osztályozó értekezlete 2018. május 3. Felelős: nevelési-oktatási ig.h.
66. Szerenád 2018. május  2.  Felelős: igazgató
67. Valcolás 2018. május 2. (szerda) Felelős: gyak. okt. vez
68. Végzősök utolsó tanítási napja, tanügyi dok. dátuma 2018. május 3. (csütörtök) Felelős: igazgató
69. Ballagás  2018. május 4. (péntek) Felelős: Bánvölgyiné H. H.; Kocsányné Guba Anna 
70. Írásbeli érettségi vizsgák (délutános tanítás röv. órákkal) 2018. május 4 - május 28. Felelős: nevelési-oktatási ig. h.
71. Renkívüli felvételi eljárás (ha szükséges) 2018. május 7-18. Felelős: igazgató
72. Szakmai írásbeli vizsga 2018. május 14 - 23. Felelős: szakképzési. ig. h.
73. Nem végzős tanulók osztályozó vizsgára terjesztése 2018. május 18. Felelős: nev-okt. ig. h.
74. Országos kompetenciamérés 10. évfolyamonon 2018. május 23. (szerda) Felelős: tanügyi ig. h.
75. 9. évfolyamosok kimeneti mérése magyarból, matematikából, idegen nyelvből 2018. május vége-június eleje Feleleősök: munkaközösségek
76. Nemzeti Összeatartozás Napja (rádiós műsor) 2018. június 4. (hétfő) Felelős: Szűcs Rajmund
77. Nem végzős tanulók osztályozó vizsgája 2018. június11 - 14. Felelős: nev-okt. ig. h.
78. Nem végzősök osztályozó értekezlete 2018. június 15. (csütörtök) Felelős: igazgató
79. Az II. félév vége (tanügyi dokumentumok dátuma) 2018. június 15. péntek Felelős: tanügyigazgatási ig. h.
80. Nem végzős tanulók utolsó tanítási napja 2018. június 15.  
81. Összefüggő szakmai gyakorlat kezdete 2018. június 16. Felelős: gyak. okt. vez
82. Beiratkozás 9. évfolyamra 2018. június 21-23. Felelős: tanügyi ig. h.
83. Bizonyítványosztás 2018. június 22. (péntek) Felelős: nev-okt. ig. h.
84. Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet 2018. július 4. (szerda) Felelős: igazgató
85. Beiratkozás az érettségi utáni szakképzésre  2018. július 2. Felelős: szakképzési ig. h.
86. Nevelőtestületi alakuló értekezlet 2018. augusztus 24. 8.00 Felelős: igazgató
87. Javítóvizsgák (külön beosztás szerint) 2018. augusztus 27-28. Felelős: nev-okt. ig. h.
       
       
  Tantárgyak Májusi írásbeli érettségi vizsgák Szóbeli érettségi vizsgák
  Magyar nyelv és irodalom 2018. május 7. 8.00 2018. június 18-29.
  Matematika 2018. május 8. 8.00
  Történelem 2018. május 9. 8.00
  Angol  2018. május 10. 8.00
  Német 2018. május 11. 8.00
  Biológia 2018. május 15. 8.00
  Ágazati és ágazaton kívüli szakmai vizsgatárgy 2018. május 16. 8.00
  Informatika 2018. május 14. 8.00
  Földrajz 2018. május 18. 14.00
       
Miskolc, 2017. szeptember 1.    

ELÉRHETŐSÉGEK

OM: 203060

Miskolci Szakképzési Centrum
Szemere Bertalan Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma

Címünk: 3529 Miskolc, Ifjúság utca 16-20.

Központi számunk: 46/360-125

Titkárság: 46/365-912

Fax: 46/562-239

E-mail: info@szemere.sulinet.hu

 

 

Design by: www.diablodesign.eu